• javascript programavimo darbų Jūsų svetainės kliento pusėje (naršyklėje). Tame tarpe:
  • Vanilla javascript arba javascript spręndimai nenaudojant jokių papildomų bibliotekų. Deja, dėl naršyklių gausos tokių sprendimų kompleksiškumas būna gana didelis, todėl klientams labiau tinka universalių bibliotekų panaudojimas, pvz...
  • jQuery - vienas populiaresnių įrankių, leidžiantis greitai atlikti kompleksines užduotis arba...
  • Angular JS biblioteka, kuri leidžia lengvai įgyvendinti vieno puslapio aplikacijas, t.y. klientui į naršyklę vieną kartą atsiunčiamas visas programinis kodas, o tuomet su serveriu keičiamasi tik duomenimis. Šia technologija šiuo metu paremta nemažai Google sprendimų, o jie žino, ką daro.
  • Google Maps API - tai galimybė apkabinėti Jūsų norimas Google Maps ar Google StreetView vietas įvairiais varpeliais ar švilpukais. Google StreetView integravimas į Jūsų svetainę suteiks jai papildomo patrauklumo.
 • PHP programavimo darbų Jūsų svetainės serverio pusėje. 3 norai neišradinėja dviračių ir naudojasi tokiais esamais rinkoje patikrintais atviro kodo sprendimais, kaip Wordpress, Prestashop;
 • node js programavimo darbų Jūsų svetainės serverio pusėje. Jei šiuo metu naudojate Apache ar IIS web serverį bei PHP taikomąsias programas, tai vietoj dviejų turėsite vieną Node js, o tai
  • spartesnis užduočių sprendimas, nes naudojamas tas pats javascript,
  • spartesnis ir mažiau resursų reikalaujantis užklausų apdorojimas, nes naudojamas galingas Google Chrome V8 javascript interpretatorius;
 • be abejo HTML bei CSS parengimo (svetainės dizaino vertimas į HTML ir CSS)
 • be programavimo darbų 3 norai padeda būti matomam internete:
  • išanalizuos ir pasiūlys veiksmų planą, kaip būti matomam paieškos sistemose;
  • išanalizuos ir pasiūlys optimalią reklamos strategiją paieškos sistemose bei socialiniuose tinkluose;
 • react ar vue paremtų technologinių sprendimų. Taip pat Java, C, Python ar pan. programavimo darbų;
 • Fotografavimo paslaugų Google StreetView aplinkai. Tačiau Jūsų patogumui 3 norai pasiūlys šaunius fotografus iš on360.lt, su kuriais turi geros bendradarbiavimo patirties;
 • web dizaino ir grafikos darbų. Tačiau Jūsų patogumui 3 norai gali tarpininkauti su dizaineriais;
 • UX darbų, tačiau Jūsų patogumui 3 norai gali tarpininkauti su UX specialistais;
 • tekstų parengimo ir/ar vertimo, tačiau Jūsų patogumui 3 norai gali tarpininkauti su komunikacijos specialistais bei vertėjais
 • GO9.lt - Virtualaus turo dalinė integracija į prekybos centro svetainę:
  • parduotuvių radimas iš katalogo
  • pasivaikščiojimas po aukštus
  • infrastruktūrinių vietų radimas
 • laikasvalgyti.lt - Kaimo turizmo svetainė:
  • sprendimas įgyvendintas per Wordpress
  • panaudota 3 norų tema tsTour, leidžianti integruoti Google Maps Streetview virtualų turą
  • parengta SEO
 • tsTour - Wordpress tema su pilna virtualaus turo integracija:
  • pilnai administruojama per Wordpress
  • pilna meniu integracija
  • žymeklių ir vietos aprašymas
  • automatinė aplinkos apžvalga
  • parengta SEO
3 norai gerbia visus Žmones bei jų saugumą ir privatumą. 3 norai nesidalina jokia asmenine informacija gauta iš svetainės lankytojų, nebent to reikalautų Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymai.
3 norai renka fizinio ar juridinio asmens rekvizitus bei kontaktinio ir/ar atsakingo asmens rekvizitus, t.y. el.paštą ir/ar telefono numerį ir/ar kontaktinį adresą, kurie naudojami išskirtinai ryšio su klientu palaikymui arba sandorių sudarymui.
3 norai įsipareigoja saugoti gautus asmeninius duomenis, juos keisti arba šalinti pagal duomenų subjekto pageidavimą, išskyrus atvejus, kai duomenų šalinimas ar keitimas prieštarauja LR įstatymams.
Visi asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į LR įstatymus.
Duomenų subjektui pareikalavus, mes pateiksime visos saugomos informacijos bylą.
Sausainiukus (cookies) 3 norai įdiegia į Jūsų naršyklę tik:
 • užfiksavimui, kad lankytojas susipažino su sausainėlių naudojimu
 • sesijos išlaikymui
 • lankomumo stebėjimui
 • 3 norai rūpinasi savo klientais ir nepalieka jų likimo valiai. Tačiau, kad būtų ramu, 3 norai siūlo susipažinti su taisyklėmis, kurios užtikrins klientų saugumą ir pasitikėjimą mumis.
 • 3 norai yra lankstūs ir gali dirbti dviem principais:
  • 3 norai kartu su klientu iš anksto aptaria tikslias darbų apimtis bei kainą. Tokiu atveju 3 norai paskaičiuoja galutinę kainą ir viso bendradarbiavimo metu kaina bei darbų apimtis keistis negali. Tačiau, jei klientas pageidauja padidinti darbų apimtį, 3 norai paskaičiuos kainą už papildomus darbus. Jei klientas darbų vykdymo procese pageidauja sumažinti darbų apimtį, ji gali būti sumažinta tik neatliktiems darbams. Kadangi 3 norai negalės iš anksto nuspėti tikslaus laiko, reikalingo darbams atlikti, darbų kaina gali būti aukštesnė.
  • Klientas pateikia preliminarias darbų apimtis bei moka už jau atliktus darbus (Agile principas). Tokiu atveju, yra mokama tik už laiką, skirtą atlikti darbams. Atlikus darbus 3 norai pateiks ataskaitas apie laiką, skirtą kiekvienai darbo daliai atlikti.
 • 3 norų sukurtai programinei įrangai yra taikomos šios taisyklės:
  • 3 norai vykdo programinės įrangos kūrimą bei diegimą į kliento nurodytą vietą. Klientas turi teisę atsisakyti diegimo paslaugos, tačiau tai neįtakos galutinės sprendimo kainos. Klientui netinkamai įdiegus programinę įrangą, 3 norai neatsako už jos tinkamą veikimą;
  • programinės įrangos autorinės teisės priklauso 3 norai, UAB;
  • programinė įranga, aprašyta PVM sąskaitoje faktūroje negali būti platinama, dovanojama, nuomojama ir/ar parduodama;
  • 3 norai užtikrina savo darbo kokybę ir atliktiems darbams suteikia nemokamo klaidų taisymo garantijas šiomis sąlygomis:
   • 3 norai vykdo nemokamą garantinį klaidų taisymą ar programinės įrangos atnaujinimą vienerius metus, kurie pradedami skaičiuoti nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo datos, jei tai yra 3 norų sukurtos programinės įrangos klaida;
   • tam, kad programinė įranga dirbtų stabiliai 3 norai pateikia reikalavimų kliento serveriui bei jame esančiai programinei įrangai sąrašą. Jei šio sąrašo nebus paisoma, 3 norai neatsako už programinės įrangos greitą, saugų ir patikimą darbą;
   • garantinio laikotarpio metu klientas įsipareigoja nevykdyti jokių veiksmų, kurie sutrikdytų programinės įrangos tinkamą veikimą, t.y. be 3 norų įvertinimo nevykdys trečių šalių programinės įrangos, reikalingos 3 norų sukurtai programinei įrangai dirbti, atnaujinimo darbų, kadangi atnaujinta trečių šalių programinė įranga gali būti nesuderinama su 3 norų sukurta programine įranga;
   • 3 norai neatsako už trečių šalių programinėje įrangoje atsiradusias klaidas bei jų netaiso;
   • pasibaigus garantiniam laikotarpiui, klientas gali užsisakyti pratęstą garantinį aptarnavimą, kurio metu galios visos garantinio aptarnavimo sąlygos. Pratęstų garantinio aptarnavimo laikotarpių skaičius 3 noruose neribojamas.
  • klientas supranta, kad jei sprendimas reikalauja sąsajos su Google Maps Streetview, klientui gali atsirasti papildomos sąnaudos už Google Maps Streetview naudojimą kliento svetainėje. Prieš pradedant kurti programinę įrangą 3 norai informuos tiksliau apie galimai papildomas sąnaudas, susijusias su trečių šalių programinės įrangos panaudojimu.
 • 3 norų el.paslaugoms yra taikomos šios taisyklės:
  • 3 norai teikia reklamos bei svetainės matomumo optimizavimo paieškos sistemose el.paslaugas:
   • vykdo analizę;
   • teikia konsultacijas
   • įgyvendina sprendimus
  • įvykdžius analizę 3 norai sudaro veiksmų planą. Patvirtinus veiksmų planą vykdomas jo įgyvendinimas
  • jei įgyvendinami sprendimai reikalauja papildomų sąnaudų (reklama paieškos sistemose ar socialiniuose tinkluose), klientas įsipareigoja skirti aptartą biudžetą sprendimo įgyvendinimui. Jei biudžetas nebus skirtas, 3 norai negali garantuoti sėkmingos reklamos kampanijos
  • klientas supranta, kad rezultatų pasiekimui reikalingas laikas, ypač jei užsakomas tik svetainės matomumo optimizavimas paieškos sistmose
  • jei veiksmų planui įgyvendinti yra numatyti kliento veiksmai, jų neatlikus 3 norai negali garantuoti sėkmingo rezultato.